sodzus.ru

Фен philips airstylist pro hp4671/00

фен philips airstylist pro hp4671/00 1

Salon Airstylist Pro HP4671.

 • Page 5: Table Of Contents

  EnglisH 6 Dansk 1 DEutscH 0 Ελληνικα 8 EsPañol 7 suomi 5 Français 5 italiano 60 nEDErlanDs 68 norsk 76 Português 8 svEnska 91 türkçE 98.

 • Page 6: English

  Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

  The new Philips Salon Airstylist Pro has been specially designed to give beautiful styling results in a fast and easy way. The styler comes with exchangeable attachments, some of them with a ceramic coating, for creating various hairstyles.

 • Page 7

  Check the condition of the mains cord regularly.

  Do not use the appliance if the plug, the фен philips airstylist pro hp4671/00 cord or the appliance itself is damaged. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

 • Page 8

  EnglisH Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend.

  If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.

  фен philips airstylist pro hp4671/00

  Keep the attachments clean and free of dust, dirt and styling products such as mousse, spray and gel.

 • Page 9

  styling with the retractable bristle brush We advise you to perform a curl test to determine how long you have to hold the brush in your hair to achieve a good result. Start with 8 to 10 seconds. You may have to hold the brush in your hair longer for tighter curls.

 • Page 10

  EnglisH super shine natural bristle brush Use the Super Shine natural bristle brush to add shine and create texture, especially for medium-length hair Snap the natural bristle brush onto the appliance.

  See chapter ‘Preparing for use’. Place the brush in the hair. Select setting ~ or 6 (red) to switch on the appliance.

 • Page 11

  By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 7). guarantee & service If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet).

 • Page 12

  EnglisH troubleshooting If problems arise with your hairstyler and you are unable to solve them with the information below, please contact the nearest Philips фен philips airstylist pro hp4671/00 centre or the Philips Customer Care Centre in you country.

  Problem Cause Perhaps there is a.

 • Page 13: Dansk

  Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Den nye Philips Salon Airstylist Pro er specielt designet til at lave flotte frisurer og specielle effekter - nemt og hurtigt.

  Hårstyleren leveres med forskellige tilbehørsdele, hvoraf nogle har en keramisk belægning .

 • Page 14

  Brug aldrig apparatet i kunstigt фен philips airstylist pro hp4671/00. Brug kun apparatet til de formål, der er beskrevet i denne vejledning. Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter, eller tilbehør/dele som ikke specifikt er anbefalet af Philips, da garantien i så fald bortfalder.

 • Page 15

  Hold apparatet rent og frit for støv, snavs og hårplejemidler som f.eks.

  mousse, spray og gel. Elektromagnetiske felter (EmF) Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejleding, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

 • Page 16

  Dansk Sæt pigbørsten på.

  Se afsnittet “Klargøring”. Sæt stikket i stikkontakten. Rul en hårlok op omkring børsten. Sørg for, at få spidserne med i den ønskede retning. Rul ikke for meget hår omkring børsten ad gangen.

  Jo tyndere en hårlok er, jo fastere bliver krøllen. Rul ikke en hårlok mere end to gange omkring børsten.

 • Page 17

  Børst håret oppefra og ned, mens du drejer børsten lidt (indad eller udad alt efter den ønskede effekt).

  Afslut med kold luft (blå 6 indstilling) for at fiksere frisuren. Sluk for apparatet, når du er færdig med at sætte håret. styling med formbørsten Formbørsten фен philips airstylist pro hp4671/00 ideel til at forme og gøre håret blankt. ”Klik”.

 • Page 18

  Philips’ hjemmeside på adressen www.philips.com eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte “World-Wide Guarantee” folder).

  Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler eller Serviceafdelingen i Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. Fejlfinding Hvis der opstår problemer med styleren, som du ikke selv kan løse ved.

 • Page 19

  Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den фен philips airstylist pro hp4671/00 netspænding.

  Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted фен philips airstylist pro hp4671/00 en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko. Dansk.

 • Page 20

  DEutscH Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.

  Der фен philips airstylist pro hp4671/00 Philips Salon Airstylist Pro wurde speziell für schnelles und einfaches Styling entwickelt. Die austauschbaren Aufsätze - einige mit einer Keramikbeschichtung versehen - bieten optimale Flexibilität beim.

 • Page 21

  Verwenden Sie das Gerät keinesfalls, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst defekt ist.

  Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein Original- Ersatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

 • Page 22

  Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.

  Verwenden Sie keine Zubehörteile anderer Hersteller oder solche, die von Philips nicht ausdrücklich empfohlen werden. Falls Sie derartiges Zubehör benutzen, erlischt die Garantie. Halten Sie die Aufsätze sauber und frei von Фен philips airstylist pro hp4671/00, Schmutz sowie Schaumfestiger, Styling-Spray, Gel usw.

 • Page 23

 • Источник: https://www.manualslib.com/manual/177266/Philips-Hp4671-00.html